Telephone Socket

 

BG Nexus Metal - NPCBTS1 - Chrome Telephone Slave, 1 Gang

Part No: NPCBTS1
Brand: BG Electric

£15.26 (inc VAT)

+

BG Nexus Metal - NPCBTS2 - Chrome Telephone Slave, 2 Gang

Part No: NPCBTS2
Brand: BG Electric

£15.16 (inc VAT)

+

BG Nexus Metal - NPCRJ111 - Chrome RJ11 Socket, 1 Gang

Part No: NPCRJ111
Brand: BG Electric

£16.11 (inc VAT)

+

BG Nexus Metal - NPCRJ112 - Chrome RJ11 Socket, 2 Gang

Part No: NPCRJ112
Brand: BG Electric

£15.71 (inc VAT)

+

BG - 896 - Dual Surface Box 37mm White

Part No: 896
Brand: BG Electric

£2.90 (inc VAT)

+

top