test-equipment

 

Kewtech - ACC7209 M7209 Mains Lead for KT71

Part No: KEWACC7209
Brand: KewTech

£39.39 (inc VAT)

+

Kewtech - KEWSTICK UNO Non contact Voltage indicator stick

Part No: KEWSTICK UNO
Brand: KewTech

£19.06 (inc VAT)

+

Kewtech - FIR1LOG Fire Alarm Log Book

Part No: FIR1LOG
Brand: KewTech

£20.33 (inc VAT)

+

KT65DL Digital 8-in-1 Multifunction tester

Part No: KT65DL
Brand: KewTech

£1,065.96 (inc VAT)

+

Kewtech - LREARTH Long Reach (65mm)Earth bond probe

Part No: LREARTH
Brand: KewTech

£47.01 (inc VAT)

+

Kewtech - LOOPCHECK 107 Mains socket with loop check tester

Part No: LOOPCHECK 107
Brand: KewTech

£82.59 (inc VAT)

+

Kewtech - LOOPCHECK 106 Mains socket tester w/loop check

Part No: LOOPCHECK 106
Brand: KewTech

£69.88 (inc VAT)

+

Kewtech - KT71PROKIT Professional PAT KIT- KT71 & accessories

Part No: KT71PROKIT
Brand: KewTech

£1,067.22 (inc VAT)

+

Kewtech - KT71 Manual Hand Held PAT Tester mains operated

Part No: KT71
Brand: KewTech

£514.56 (inc VAT)

+

Kewtech - KT203 Digital AC/DC 400/600V Clamp Meter 33mm

Part No: KT203
Brand: KewTech

£132.13 (inc VAT)

+

Kewtech - KT200 Digital AC 400A 600V Clamp Meter 33mm

Part No: KT200
Brand: KewTech

£87.67 (inc VAT)

+

Kewtech - KT117 Digital AC/DC 10A 600V Multimeter

Part No: KT117
Brand: KewTech

£114.35 (inc VAT)

+

top