test-equipment

 

Kewtech - KEWSTICK UNO Non contact Voltage indicator stick

Part No: KEWSTICK UNO
Brand: KewTech

£26.53 (inc VAT)

+

Kewtech - FIR1LOG Fire Alarm Log Book

Part No: FIR1LOG
Brand: KewTech

£28.29 (inc VAT)

+

Kewtech - ACC1000 Barcode labels 0-1000

Part No: ACC1000
Brand: KewTech

£126.29 (inc VAT)

+

KT65DL Digital 8-in-1 Multifunction tester

Part No: KT65DL
Brand: KewTech

£1,483.29 (inc VAT)

+

Kewtech - LREARTH Long Reach (65mm)Earth bond probe

Part No: LREARTH
Brand: KewTech

£65.41 (inc VAT)

+

Kewtech - LOOPCHECK 107 Mains socket with loop check tester

Part No: LOOPCHECK 107
Brand: KewTech

£114.93 (inc VAT)

+

Kewtech - LOOPCHECK 106 Mains socket tester w/loop check

Part No: LOOPCHECK 106
Brand: KewTech

£97.24 (inc VAT)

+

Kewtech - KT71PROKIT Professional PAT KIT- KT71 & accessories

Part No: KT71PROKIT
Brand: KewTech

£1,485.03 (inc VAT)

+

Kewtech - KT71 Manual Hand Held PAT Tester mains operated

Part No: KT71
Brand: KewTech

£716.01 (inc VAT)

+

Kewtech - KT203 Digital AC/DC 400/600V Clamp Meter 33mm

Part No: KT203
Brand: KewTech

£183.85 (inc VAT)

+

Kewtech - KT200 Digital AC 400A 600V Clamp Meter 33mm

Part No: KT200
Brand: KewTech

£121.99 (inc VAT)

+

Kewtech - KT117 Digital AC/DC 10A 600V Multimeter

Part No: KT117
Brand: KewTech

£159.13 (inc VAT)

+

top